سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

) مقدمه

امروزه تأثیر نظام­های ارزیابی و نظارت کارآمد در بهبود و تعالی سازمان­ها کاملاً شناخته شده می باشد. ارزیابی عملکرد سازمان­ها جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف به مقصود بهره گیری بهینه از منابع و امکانات از جایگاه خاصی برخوردار بوده و شایان توجه زیادی می­باشد، در واقع مقوله ارزیابی عملکرد، در نظر داشتن “بایستی” و “هست” می باشد. با بهره گیری از ارزیابی می باشد که می­توان به شکاف میان عملکرد و هدف دست پیدا نمود. در هر سازمانی مجموعه فعالیت­ها و عواملی هستند که در ارتباط با یکدیگر و محیط، عملکرد نهایی آن را می­سازند. پس این مجموعه­ها بایستی مورد سنجش قرار گیرند تا بتوان نسبت به آن آگاهی پیدا نمود. البته این عمر از آنجا ناشی می­گردد که در دنیای پر رقابت امروزی، تنها شرط بقاء و حضور در عرصه فعالیت­ها، صحت اقدام و برخورداری از کارایی و تاثیر می باشد و اینها بدست نمی­آید مگر با برنامه ریزی، نظارت، کنترول و ارزیابی مستمر فعالیت­ها. در همین راستا مدل­های تعالی سازمانی بعنوان ابزار قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان­ها از جایگاه چشمگیر برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در آسیب شناسی سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد بهره گیری قرار گیرند. در واقع مدل­های تعالی سازمانی، در پی پاسخ به این سؤال هستند که سازمان برتر چگونه سازمانی می باشد، چه اهدافی را دنبال می­کند و معیار­هایی که بر رفتار آنها حاکم هستند، چیستند. با بکار گیری این مدل­ها ضمن اینکه سازمان می­تواند اندازه موفقیت خود را در اجرای برنامه­های بهبود رد مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهد، می­تواند عملکرد خود را با سایر سازمان­ها بویژه بهترین آنها مقایسه کند. امروزه اکثر کشور­های دنیا، با تکیه برا ین مدل­ها، جوایزی را در سطح ملی و منطقه­ای ایجاد کرده­اند که محرک سازمان­ها و کسب و کار­ها در تعالی، رشد و ثروت آفرینی می باشد. در بین این مدل­­ها، مدل تعالی سازمانی، بعنوان یکی از جامعترین مدل­ها ارزیابی عملکرد شناخته شده می باشد و الگویی برای بسیاری از کشور­های دیگر در طراحی این جوایز بوده می باشد. مدل تعالی سازمانی (EFQM) الگویی از یک سازمان ارائه می­کند که در ایده و اقدام سر آمد سازمان­های دیگر می باشد و نشان می­دهد در فضای رقابتی برای رشد ماندگاری و برتری، چگونه بایستی اقدام نمود. مدل تعالی سازمانی (EFQM) بعبات دیگر تصویری کلان از نقشه ای می باشد که هر سازمان می­تواند از آن بهره گیرد تا ابعاد مختلف مدیریتی و عملیاتی خود را در قالبی یکپارچه و جامع بهبود و تعالی بخشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1- هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش: مطالعه اندازه موفقیت مدل تعالی در بهبود عناصر تشکیل دهنده­ی این مدل در شرکت بهره­برداری نفت و گاز گچساران می­باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود نتایج کلیدی عملکرد در سازمان

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود نتایج کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM برمنجر به بهبو نتایج مشتری در شرکت نفت وگاز گچساران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بربهبود نتایج جامعه در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود فرایند­ها در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود استراتژی و خط مشی در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود شرکای تجاری و منابع در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر  بهبود رهبری در شرکت نفت وگاز گچساران

1-5-3- هدف کاربردی

هدف کابردی پژوهش خودارزیابی در شرکت نفت وگاز گچساران می­باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز  با فرمت ورد