متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم عملیاتی

کاربرد عملیاتی مفاهیم دراین قسمت مربوط به استراتژی وبازاریابی در سیستم مدیریت بیمه توسعه می باشد که با در نظر داشتن رویکرد میدانی پژوهش،اندازه امتیاز ودرصد فراوانی هر یک ازمولفه ها درجداول ونمودار های آماری را شامل می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

11-جمع بندی فصل

ارائۀ خدمات در شکلی مطلوب و مطمئن و متناسب می باشد که بتواند با برآوردن انتظارات و خواسته های مشتریان رضایت و وفاداری آنان را موجب شوند. این مهم حاصل نمی گردد مگراینکه بنگاه های خدماتی ضمن توجّه به کیفیت خدمات در حفظ و ارتقاء آن استراتژی مناسب نیز اتخاذ کنند. یک راه مؤثر برای سنجش رضایت از کیفیت خدمات بهره گیری از آزمون های علمی و معتبر موجود در این زمینه می باشد. ابزارهای موجود یا ابزارهایی هستند که به وسیلۀ موسسات خاصی برای حل معضلات گاه و بیگاه توسعه یافتند و یا برای سنجش کیفیت خدمات درک شده از هر طیفی از خدمات طراحی شده اند نه برای خدمات بیمه ای به گونه خاص. از بین این ابزارهای کلّی سروکوآل محبوب ترین می باشد که به وسیلۀ پاراسورامان و همکارانش ارائه شده می باشد و به وسیلۀ موسسه های خدماتی و مالی مختلف بهره گیری می گردد. (باهیا و نانتل، ۲۰۰۰، ۸۴)با وجود رشد سریع و بین المللی در بخش خدمات، بخصوص خدمات مالی، مدیران می دانند که برای مؤفّقیت کیفیت خدمات، به عنوان یک ابزار رقابت جهانی؛ آنها درابتدا بایستی پیش نیازهای مصرف کنندگان به عنوان کیفیت خدمات را به درستی شناسایی کنند. کیفیت برتر عملکرد بهتر از قبیل وفاداری مشتری، پاسخ به تقاضا، رشد سهم بازار و بهره وری را در بردارد. این امر به شرطی محقّق می گردد که سازمان ها بدانند که مشتریان چگونه کیفیت خدمات آنها را درک می کنند.

همچنین متخصصان علوم اطلاع رسانی رویکرد بازاریابی را درک می کنند و آن را به عنوان یک اسلحه حیاتی در عصر رقابت در نظر می گیرند.با ورود سازمانهای تجاری به این بازار، بیمه ها نیزخود را با صنعت اطلاع رسانی سود محور در رقابت می بینند که این سبب افزایش قابلیت آنها برای ارائه خدمات بیشتر می گردد. بیمه ها می توانند  با بهره گیری از راهبردهای بازاریابی و تبلیغاتی که سازمانهای تجاری موفق مورد بهره گیری قرار داده اند، جایگاه خود را بهبود بخشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف)اهداف اصلی پژوهش

راهبرد نفوذ دربازاربالقوه مهندسی کیفیت درارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان.

ب)اهداف فرعی پژوهش

1- اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برای جلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

2- منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

3- درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان.

4- شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

5-سوالات اصلی مربوط به فرضیه ها

آیا کاربرد راهبرد نفوذ در بازار بالقوه بیمه مهندسی کیفیت موجب ارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان  می گردد؟

الف)سوالات فرعی مربوط به فرضیه ها

1-آیا اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برجلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان تاثیر گذار می باشد؟

2- آیامیان منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط هست؟

3- آیا میان درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط هست؟

4- آیا میان شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه  با فرمت ورد