متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین

قسمتی از متن پایان نامه :

جریان نقدینگی

جریان نقدینگی در علم اقتصاد به ورود و خروج نقدینگی در یک تجارت، کسب و کار پروژه صنعتی و یا اقتصادی گفته می­گردد. جریان نقدینگی معمولاً در یک دوره زمانی محدود محاسبه می­گردد. باآنکه روش استاندارد محاسبات مربوط به هزینه و درآمد در یک سامانه حسابداری می باشد.اما مفاهیم حسابداری، اغلب نشاندهنده واقعیتهای اقتصادی آن سامانه نیستند.(تحویلداری، 1386، ص12)

1-6-1-4 بهره گیری از سهام رایج

در این روش تأمین مالی از طریق سرمایه (سهام)، سرمایه گار مالک شرکت می­گردد. در ادامه به ضمن اینکه مخاطره تقسیم می­گردد، درآمدهای بالقوه آن نیز تقسیم می­گردد. در واقع سهام رایج نشان بعضی از منابع رایج تأمین سرمایه از طریق سهام تصریح می­گردد. این واحد تجاری، حقوق مالی صاحب یا صاحبان یک واحد انتفاعی نسبت به دارایی­های واحد می باشد که از جمع دارایی­های آن به مبلغ آن از طریق کسر جمع بدهی به دست می آید. (حسینی، 1388، ص35)

1-6-1-5 بهبود عملکرد

مفهوم عملکرد، با کارایی[1] و اثربخشی[2] تعریف شده می باشد، زیرا اثربخشی بیانگر اندازه دستیابی به اهداف می باشد و کارایی به این موضوع تصریح دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم علت های خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته می باشد. بانک­ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، بایستی از شاخص­های پیشرو یا آینده­ نگر[3] بهره گیری کنند. شاخص­های پسرو یا گذشته نگر[4] تنها وقایع تاریخی را اظهار می­کنند، در حالی که شاخص­های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می­شوند. (آندریو[5]، 2007، ص48)

[1] Effciency

[2] Effectiveness

[3] Leading Indicator

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Lagging Indicator

[5] Andrew, Kenneth

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

– مطالعه و شناسایی تأثیرگذاری روش­های تأمین مالی بر بهبود عملکرد در شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

1-4-2 اهداف جزئی

– تعیین تأثیر استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

– تعیین تأثیر جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

– تعیین تأثیر بهره گیری از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین  با فرمت ورد