سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

امروزه تأثیر نظام­های ارزیابی و نظارت کارآمد در بهبود و تعالی سازمان­ها کاملاٌ شناخته شده می باشد. ارزیابی عملکرد سازمان­ها جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف به مقصود بهره گیری بهینه از منابع و امکانات از جایگاه خاصی برخوردار بوده و شایان توجه زیادی می­باشد. در همین راستا مدل­های تعالی سازمان بعنوان ابزاری قوی  در پاسخگویی به این نیاز سازمان­ها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و شایان توجه زیادی می­باشد. در همین راستا مدل­های تعالی سازمان بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان­ها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد بهره گیری قرار گیرند. در بین این مدل­ها، مدل EFQM، بعنوان یکی از جامعترین مدل­ها ارزیابی عملکرد شناخته شده می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی می باشد که عملکرد شرکت نفت شهرستان گچساران را بر اساس مدل تعالی سازمانی(EFQM) ارزیابی کرده می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. در این پژوهش تئوری­ها و نظریه­های مربوط به مدل تعالی سازمان در ایران و سایر کشور­ها مورد مطالعه قرار گرفته، بطوری که سؤالات و فرضیه­های پژوهش از آن استخراج گردیده­اند برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به مقصود آزمون فرضیه­های پژوهش، از پرسشنامه­ای که با در نظر داشتن متغیر­های پژوهش و عملیاتی کردن آنها تنظیم شده بهره گیری گردیده می باشد.

تجزیه و تحلیل و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها با بهره گیری از آمار استنباطی و آزمون T تک گروهی انجام شده می باشد. این کار از طریق نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته می باشد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد در این پژوهش فرضیه اصلی و 8 فرضیه از فرضیات فرعی مورد تایید قرار گرفتند و فقط یک فرضیه فرعی که عباتند از: پیاده سازی مدل EFQM باعث بهبود کارکنان در شرکت نفت و گاز گچساران شده می باشد مورد تایید و پذیرش قرار نگرفته می باشد. و در نهایت پیشنهاداتی در جهت افزایش سطح تعالی شرکت بهربرداری نفت و گاز گچساران ارائه، گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1- هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش: مطالعه اندازه موفقیت مدل تعالی در بهبود عناصر تشکیل دهنده­ی این مدل در شرکت بهره­برداری نفت و گاز گچساران می­باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود نتایج کلیدی عملکرد در سازمان

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود نتایج کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM برمنجر به بهبو نتایج مشتری در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بربهبود نتایج جامعه در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود فرایند­ها در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود استراتژی و خط مشی در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود شرکای تجاری و منابع در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر  بهبود رهبری در شرکت نفت وگاز گچساران

1-5-3- هدف کاربردی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کابردی پژوهش خودارزیابی در شرکت نفت وگاز گچساران می­باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز  با فرمت ورد