عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت جاذبه ها

همان گونه که از تعریف مدیریت می توان استنباط نمود، مدیریت به عنوان یک موضوع (جاذبه ها) روندی می باشد که در آن منابع انسانی و مادی در راستای تحقق اهداف تعیین شده، سازماندهی، هدایت، هماهنگی و کنترل می شوند.

 

۲-۴-۲-نظام سلسله مراتبی جاذبه ها

مقاصد یا جاذبه های گردشگری متناسب با قابلیت ها، کارکرد ها و دامنه بردی که دارند از جایگاه و مرتبه متفاوتی در نظام گردشگری منطقه برخوردارند. طبقه بندی مقاصد یا جاذبه ها بر حسب اهمیت آنها در نظام گردشگری یک منطقه را سلسله مراتب مقاصد یا جاذبه های گردشگری می گویند.

۲-۴-۳-شناخت جاذبه های گردشگری

جاذبه های یک مقصد، مهمترین عامل بخش عرضه گردشگری هستند این در حالی می باشد که بنگاه های ارائه دهنده خدمات گردشگری یک عامل تسهیل کننده بوده و علت اصلی مسافرت به شمار نمی طریقه. بدون وجود جاذبه ها احتیاجی به این خدمات نیست، مگر اینکه بتوان از آنها برای رفع نیاز جامعه محلی بهره گیری نمود. همان گونه که اسواربروک می گوید جاذبه ها در قلب صنعت و مقاصد گردشگری قرار دارند. آنها انگیزه هایی هستند که باعث می شوند مردم به مکان خاصی سفر کنند. ریچارد این نکته را اظهار می کند که جاذبه ها به عنوان عامل جذب کننده گردشگران هستند و زمینه فعالیت آنها را فراهم می کنند. از دیدگاه گان جاذبه ها دارای دو کارکرد اصلی می باشند: ۱- موجب ترغیب افراد برای انجام مسافرت می شوند ۲- موجب رضایت مندی بازدید کننده می گردند، زیرا که آنها هسته اصلی مسافرت ها را تشکیل می دهند. جاذبه ها در مقاصد به شکل گیری محصول گردشگری کمک می نمایند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پژوهش فوق پاسخگوی سوالات زیر خواهد بود:

– توانمندی های گردشگری گل و گیاه در توسعه گردشگری منطقه شرق گیلان کدامند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا امکانات موجود در منطقه شرق گیلان می تواند پاسخگوی نیازها و خواسته های گردشگران باشد؟

– آیا اطلاع رسانی مناسب در خصوص توانمندی های گردشگری گل و گیاه منطقه شرق گیلان می تواند در تغییر توجه گردشگران به ان منطقه موثر و کارا باشد

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه