شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

گردشگری فرهنگی و پایداری

برای بسیاری از نویسندگان گردشگری پایدار و گردشگری فرهنگی کاملاً مترادف و یکسان تلقی می شوند. دومی به عنوان توریسمی ” برتر” حساس و مسئولانه دیده می گردد که مکملی برای مفهوم  گردشگری پایدار می باشد. هر چند جنبه هایی متفاوتی از گردشگری فرهنگی وجود دارند. که خود به خود نمی توانند یک فعالیت پایدار باشند و ممکن می باشد با اصول گردشگری پایدار قابل مقایسه نباشند. (سوار بروک، ۱۳۹٠، ۵۱۵) .

حفاظت از میراث فرهنگی به اندازه حفاظت از محیط طبیعی اهمیت دارد. با این حال، بیشتر  متخصصان در مباحثات گردشگری پایدار بر جهان طبیعی تمرکز کرده اند. تعدادی از عرصه های طبیعت قادر به بازیابی خود از تاثیرات ناشی از توسعه هستند و به گونه ارگانیکی احیاء می شوند، در حالی که میراث فرهنگی آسیب دیده  قادر به انجام چنین کاری نیستند. میراث بنا شده منبعی تجدید ناپذیر می باشد که در صورت نابودی، برای همیشه از بین می رود. این مسئله جانی خاصی را برای حفاظت کنندگان و مدیران میراث به وجود می آورد که برای مدت های طولانی مجبور بوده اند با گروه گروه از گردشگرانی که از مکانهای مهم تاریخی  بالا می طریقه و یا آنها را تخریب می کنند. سرو کله بزنند. برای نگهداری و حفاظت از میراث چندین  دلیل اظهار شده می باشد: از قبیل خنثی کردن اثرات مدرن سازی، تقریب ملی گرایی، حفظ نوستالژی جمعی، بهبود علم و آموزش پاسداری از ارزش های هنری و زیبایی شناختی، حفظ تنوع زیست محیطی و تولید ارزش اقتصادی. (تیموثی و نیاوپان، ۱۳۹٠، ۴٠)

 

۲-۵-۲-ظرفیت تحمل

تحلیل ظرفیت تحمل، تکنیک اساسی می باشد که امروزه در برنامه ریزی جهانگردی و تفریح به گونه گسترده به کار می رود و به گونه سیستماتیک حد بالای توسعه و بهره گیری بهینه از منابع و جهانگردی را مشخص می کند. (ضرغام، ۱۳۹٠، ۲۴۶) ظرفیت تحمل برای حفظ و توسعه پایدار محیط زیست یک ضرورت می باشد. می توان گفت: ظرفیت تحمل عبارت از حداکثر بهره گیری ای می باشد که میتوان از هر منطقه ای به اقدام آورد، بدون این که چنین بهره گیری ای موجب بروز اثرات منفی در منابع گردد و یا اندازه رضایت بازدید کننده را کاهش دهد یا اثرات نامطلوبی بر جامعه، اقتصاد و فرهنگ آن منطقه بگذارد: (رضوانی، ۱۳۸۶، ۱۳۸)

داس ویل هم موضوع ظرفیت تحمل را به صورت زیر اظهار کرده می باشد:

هر مقصد برای تعداد کل دیدار کنندگانی که می توانند از ان دیدار کنند، حد معینی دارد. همین حد می باشد که ظرفیت پذیرش مقصد را مشخص می کند. این حد از پنج عنصر تشکیل می گردد. که دو عنصر کمّی و سه عنصر کیفی هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پژوهش فوق پاسخگوی سوالات زیر خواهد بود:

– توانمندی های گردشگری گل و گیاه در توسعه گردشگری منطقه شرق گیلان کدامند؟

– آیا امکانات موجود در منطقه شرق گیلان می تواند پاسخگوی نیازها و خواسته های گردشگران باشد؟

– آیا اطلاع رسانی مناسب در خصوص توانمندی های گردشگری گل و گیاه منطقه شرق گیلان می تواند در تغییر توجه گردشگران به ان منطقه موثر و کارا باشد

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه