عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف مفهوم جغرافیای توریستی

جغرافیای توریستی روابط بشر را با محیط به هنگام وقت فراغت مطالعه می کند، فعالیت های توریستی و مسافرت های داخلی و خارجی بخشی از فعالیت های انسانی را تشکیل می دهد و با اقتصاد ملی کشورها پیوند می خورد، از طرفی محل بهره گیری از اوقات فراغت و تعطیلات شکل سالم سازی جسم و روح به خود می‎گیرد و در این ارتباط از جغرافیای پزشکی تاثیر می پذیرد. جغرافیای توریستی به عنوان بخشی از جغرافیای اوقات فراغت می باشد که محل گذران بشر در ابعاد جغرافیایی وسیعتری قرار می گیرد و به زمان بیشتری نیازمند می باشد. با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید، بشر و گروه های اجتماعی به وجود آورنده اصلی تغییرات مکانی و شکل دهندگان پیکره هایی هستند که بر پهنه زمین به وجود می آیند. تداوم مراحل تغییرات مکانی نیز به دست بشر انجام می شود. جغرافیای انسانی علم مطالعه اشکال  مختلف سازمان های مکان یافته و مراحل مکانی می باشد که در نتیجه ایفای تأثیر بشر و گروه های اجتماعی شکل گرفته اند. (رضوانی، ۱۳۸۶، ص ۱۱) . جغرافیای توریستی نیز به عنوان شاخه ای از علم جغرافیا، فعالیت های توریستی را به گونه مجرد بلکه در قالب مکان و در ارتباط با دیگر عوامل محیطی اعم از طبیعی و انسانی مطالعه می کند. حیات اقتصاد توریستی یک پدیده مکانی می باشد که با دیگر پدیده های موجود در مکان در ارتباط بوده و متقابلا از آنها متاثر می گردد. در هر مطالعه جغرافیای توریستی بایستی مکان فعالیت‎های توریستی و ویژگی های آن مورد مطالعه قرار گیرد، همچنین ارتباط این فعالیت‎ها با دیگر پدیده ها مشخصص گردد، از اینرو مطالعات جغرافیای توریستی، آگاهی از دو قطب جغرافیا یعنی بشر و محیط که مناظر و چشم انداز های توریستی-جغرافیایی را تشکیل می دهند از ضروریات می باشد. پس جغرافیای توریستی به عنوان شاخه ای از جغرافیای کاربردی دارای جایگاه ویژه و مستحکمی می باشد. (رضوانی، ۱۳۸۶، ص ۷). جغرافیای توریستی عبارت می باشد از، مجموعه تاثیرات و روابط متقابلی که در نتیجه حضور موقت و گذران اوقات فراغت فردی و گروهی افراد غیر محلی از یک طرف و محیط پیرامون از طرف دیگربه وجود می آید. این تعریف نه تنها جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جریان جهانگردی را نفی نمی کند، بلکه کوشش می کند اساس پیدایش آن را با در نظر داشتن عوامل جغرافیایی اعم از عوامل طبیعی یا انسانی توجیه نموده و علل ظهور آن را اظهار نماید تا از این طریق یعنی با شناخت آگاهانه ای به تجزیه و تحلیل یک جریان جهانگردی پرداخته و اثرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را نه تنها در مقطع زمانی بلکه با بهره گیری از این دیدگاه چشم انداز آتی آن را نیز مجسم سازد. جغرافیای توریستی از شاخه های جغرافیای اوقات و یا جغرافیای تفریحات می باشد، زمانی از جهانگردی سخن به میان می آید که امر تفریحات، موجب نقل مکان گروه های انسانی به خارج از محل اقامت همیشگی آنها و یا حول و حوش بلافصل آن می گردد، گذران اوقات اوقات فراغت در درون محل موجب پیدایش و توسعه گروهی از موسسات مانند رستوران ها، سالن های نمایش و یا گردآمدن اعضای خانواده در برابر گیرنده های  تلویزیون می گردد تا آنجا که گاه می تواند بحرانی برای نمایش سنتی مانند سینما فراهم آورد. در خارج از محل اقامت، گذران اوقات فراغت نه تنها موجب پیدایش فعالیت های جهانگردی می گردد بلکه ییلاق نشینی و سازمان دادن و تجهیز نقاط خوش آب و هوا و مرکز آب های معدنی را نیز در بر می گیرد. (رضوانی، ۱۳۸۶، ص ۱۲) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پژوهش فوق پاسخگوی سوالات زیر خواهد بود:

– توانمندی های گردشگری گل و گیاه در توسعه گردشگری منطقه شرق گیلان کدامند؟

– آیا امکانات موجود در منطقه شرق گیلان می تواند پاسخگوی نیازها و خواسته های گردشگران باشد؟

– آیا اطلاع رسانی مناسب در خصوص توانمندی های گردشگری گل و گیاه منطقه شرق گیلان می تواند در تغییر توجه گردشگران به ان منطقه موثر و کارا باشد

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه