مطالعه توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

گردشگری

ده ها تعریف از گردشگری ارائه شده می باشد که بعضی از آنها به تبیین زیر می باشد:

گردشگری مجموع پدیده ها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگران، سرمایه، دولت ها و جوامع میزبان، دانشگاه هاو سازمان های غیر دولتی، در فرایند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدید کنندگان می باشد. در تعریف فنی دیگری سازمان جهانی جهانگردی، گردشگری را از ابعاد مختلف، براساس فرق در رویکرد به مکان مورد بازدید، به صورت زیر تقسیم کرده می باشد (پاپلی یزدی، ۱۳۸۹، ص ۱۲).

_گردشگری عبارت می باشد از فعالیت افرادی که برای استراحت، کار و علت های دیگر به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده، حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت کنند.

_گردشگری داخلی: در این حالت اشخاص مقیم یک کشور حداکثر برای مدت دوازده ماه به محلی در در کشور خودشان که خارج از محیط معمولی زندگی آنهاست سفر می کنند و هدف اصلی سفر آنها انجام کاری نیست که سرانجام آن دریافت مزدی از محل مورد بازدید باشد.

_گردشگری خارجی: افراد برای حداکثر مدت دوازده ماه به کشوری که محل اقامت معمول آنها نیست و خارج از محیط معمول زندگی شان قرار دارد سفر می کنند و هدف اصلی آنها از این بازدید انجام کاری نیست که سرانجامش دریافت مزدی از کشور مورد بازدید باشد.

گردشگری به علت خصلت بین رشته ای خود قابلیت توجه های متفاوت را داراست و این امر سبب ارائه تعاریف بسیاری برای آن گردیده می باشد. در تعاریف اولیه گردشگری بیشتر بر بعد فاصلا تاکید شده می باشد و گردشگران بر مبنای فاصله ای که از محل مسکونی خود داشته اند، طبقه بندی شده اند.

کمیسیون ملی گردشگری آمریکا (۱۹۷۳) در تعریف گردشگری در داخل این کشور، فاصلا پنجاه مایل را درنظر گرفته می باشد که در برگیرنده تمامی سفر ها به غیر از سفر برای کار می گردد. تعاریف فاصله ای صرف نظر از خطا و اشتباهات، تنها به این دلیل که کمیتی اقتصادی و آماری برای پدیده گردشگری آماده می کند، مورد قبول واقع گردید. در حالی که تعاریف فاصله ای به تنهایی نمی توانند گردشگری را بخوبی توصیف کنند. این تعاریف تنها برجنبه تقاضا تاکید دارند و عرضه و همچنین آثار ناشی از گردشگری را نادیده می گیرند. از این‎رو گردشگری به تعاریف دیگری احتیاج پیدا می کند که هریک از آنها در ابعاد مختلف، گردشگری را توصیف می‎کنند.

در بعد جغرافیای گردشگری زمانی از فعالیت گذراندن اوقات فراغت به تفریح که مستلزم غیبت شبانه از مکان مسکونی عادی می باشد تعریف می گردد. (پاپلی یزدی، ۱۳۸۹، ۱۴)

از بعد اجتماعی نیز تعریف گردشگری، فصل مشترک بین زندگی عادی ساکنان بومی و زندگی غیر عادی گردشگران را در بر می گیرد. این دو تعریف خود نشان فرق بین تعاریف مختلف از گردشگری می باشد که هر یک بر گرفته از موضوع های مورد نظر در مطالعات گردشگری اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پژوهش فوق پاسخگوی سوالات زیر خواهد بود:

– توانمندی های گردشگری گل و گیاه در توسعه گردشگری منطقه شرق گیلان کدامند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا امکانات موجود در منطقه شرق گیلان می تواند پاسخگوی نیازها و خواسته های گردشگران باشد؟

– آیا اطلاع رسانی مناسب در خصوص توانمندی های گردشگری گل و گیاه منطقه شرق گیلان می تواند در تغییر توجه گردشگران به ان منطقه موثر و کارا باشد

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه