مطالعه جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در گردشگری استان قزوین

قسمتی از متن پایان نامه :

صنعت گردشگری نه تنها گردشگران، بلکه مردم محلی را نیز منتفع می­سازد. نمی­توان صنعت گردشگری را در یک محل توسعه داد مگر راه مناسب اقامتگاه شایسته بهداشت موادغذایی سالم و آب آشامیدنی بهداشتی و نظایر آن تدارک دید. این صنعت به­عنوان صنعتی که دارای ارتباطات بین­بخشی می باشد می­تواند مورد توجه سیاستگذاران دولتی قرار گیرد. اما درجه تأثیرگذاری فعالیت­های این صنعت در اقتصاد تنها به­وجود پیوندهای بین بخشی وابسته نخواهد بود و در واقع عوامل و عناصر متعدد دیگری نیز وجود دارند که بر اندازه تأثیرگذاری صنعت گردشگری بر اقتصاد ملی و محلی اثر می­گذارند. مانند این عوامل می­توان به موارد زیر تصریح نمود:

– هر اندازه اندازه اشتغال خارجیان در صنعت گردشگری ملی بیشتر باشد، درجه تأثیرگذاری گردشگری بر اقتصاد سرزمین مقصد کمتر می باشد. زیرا این مشاغل کلیدی هستند که تصمیم­گیری­هایی را دارند و درآمد اصلی را نصیب خود می­سازند؛

– هرچه صنعت گردشگری در مقصد از درجه فصلی­بودن بالاتری برخوردار باشد درجه تأثیرگذاری آن در اقتصاد مقصد کمتر می باشد. زیرا در طی محدوده­های گسترده ای از سال اصلی کسب و کارهای مر بوط به این صنعت در اقدام دچار رکود می باشد؛

– وجوه گردشگران در مقصد هزینه می­گردد اما اگر منابعی که صرف ارائه خدمات و محصولات صنعت گردشگری در مقصد شده­اند، منابعی متعلق به سرزمین مقصد نباشند و به تعبیر اقتصادی، مقصد در تولید و عرضه محصولات گردشگری خود اتکا نباشد، آنگاه بخش قابل توجهی از وجوهی که گردشگران در آن هزینه می­کنند بایستی برای تأمین این منابع مجدداَ خارج گردد، به این ترتیب هرچه درجه خوداتکایی صنعت گردشگری مقصد بالاتر باشد، درجه تأثیرگذاری فعالیت­های مرتبط با این صنعت در اقتصاد ملی و منطقه­ای بیشتر خواهد بود(فرزین،1383: 102).

– هراندازه اقتصاد ملی مقصد گردشگری بزرگتر باشد و سهم این صنعت در مجموع فعالیت­های اقتصادی جامعه و به تعبیر دقیق­تر اقتصادی سهم ارزش­افزوده صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی کمتر باشد، آنگاه درجه تأثیرگذاری صنعت گردشگری بر اقتصاد ملی کمتر خواهد بود. درجه تعامل میان صنعت گردشگری و سایر فعالیت­های اقتصادی جامعه از اهمیت بسیار برخوردار می باشد؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– جاذبه­های گردشگری دهستان رودبار الموت غربی و تاثیر آن در گردشگری قزوین چیست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- این منطقه چه نقاط ضعف، قوت، تهدیدات و فرصت­هایی برای توسعه گردشگری دارد؟

3- جاذبه­های گردشگری دهستان رودبار الموت چه نقشی را در توسعه روستایی دهستان دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه