عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در گردشگری استان قزوین

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

در ارتباط با ادبیات و سابقه پژوهش حاضر به مطالعات و تحقیقات چندی تصریح می­گردد:

اردستانی(1381) در تحقیقی باعنوان توسعه روستایی در ایران باتوجه به زمینه‌های مساعد گردشگری؛ مورد مطالعه روستای ماسوله، تأثیر گردشگری را به­عنوان راهکاری مناسب در پژوهش توسعه به­ویژه در روستاها مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از نتایج مهم این پژوهش این می باشد که بین توسعه گردشگری روستایی و توسعه پایدار روستایی ارتباط معناداری هست و به­عبارتی توسعه صنعت گردشگری می‌تواند به­عنوان راهکاری برای توسعه پایدار روستایی تلقی گردد.

تقوایی و شاپورآبادی(1381) در تحقیقی تحت عنوان توسعه منطقه برخوار اصفهان از طریق گسترش گردشگری روستایی، کوشش می‌کنند مزایای صنعت گردشگری و تأثیر آن در ایجاد و اشتغال و توسعه صنایع دستی و همچنین تأثیر تعاون در مشارکت و توسعه را مطالعه کرده و سپس جاذبه‌های گردشگری منطقه برخوار را معرفی نموده و در نهایت ضمن ارایه یک الگو برای ایجاد و توسعه صنعت گردشگری در روستاها از طریق تشکیل تعاونی‌ها، اظهار شده که این مسئله می‌تواند موجبات توسعه منطقه را فراهم آورد. پس تاکید می‌کنند که با برپایی تعاونی‌های جذب گردشگری در مناطق مستعد با عنایت به روحیه عمومی حاکم بر منطقه و کشور و سابقه تاریخی فراوان در زمینه همکاری و همیاری، بهترین شیوه جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاهش بیکاری و ایجاد زمینه‌های سالم اشتغال در این­گونه مناطق می‌باشد.

رضایی سرترشیزی(1382) در تحقیقی باعنوان مطالعه و مطالعه زمینه‌های گردشگری در نواحی روستایی استان چهارمحال و بختیاری به­منظو توسعه روستایی با توصیف وتحلیل توان­های بالای گردشگری در این استان در ابعاد طبیعی و انسانی به مطالعه تأثیر گردشگری در توسعه روستایی منطقه پرداخته می باشد. نتایج آن نشان می‌دهد که تأثیر گردشگری بر اقتصاد و توسعه نواحی روستایی استان نه تنها مثبت نبوده بلکه در جاهایی که  با محیط زیست بر خورد می کند اثرات مخربی هم به­جا گذاشته می باشد و همچنین به­عدم برنامه ریزی مناسب و نبود امکانات و تاسیسات و موانع و معضلات دیگر که بر سر راه توسعه گردشگری منطقه قرار دارد تصریح می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مستوفی‌الممالک(1375) در پایان­نامه خود به تحلیل ناحیه‌ای روستای دهستان رباطات با تأکید بر تحولات معدنی، صنعتی، تحولات معدنی، صنعتی، راه، ‌گردشگری و سیاست می­پردازد.وی اظهار می­دارد که روستانشینی نوعی سازش با طبیعت می باشد و ساختار اقتصادی روستاها و فرهنگ و بافت فیزیکی و شکل و نوع آنها نتیجه انتخاب، ضرورت  تشخیص و سیاست و طرز فکر و تکنیک­های بشر­های ساکن در این روستاهاست و نتیجه می­گیرد که علاوه بر صنعت و معدن، گردشگری نیز در خروج از بن‌بست انزوای فرهنگی و اجتماعی شده و باعث تحول و تکوین روستاها می شوند.

فوکات(2003) در طی پژوهش خود، مدیریت اکوتوریسم مبتنی بر جامعه را نوعی حرکت به سوی پایداری در ونتلانیا در مکزیکو بیان نمود. در واقع این مطالعه پایداری پروژه مدیریت مبتنی بر جامعه در ونتلانیا که در ساحل جنوبی پاسیفیک در مکزیکو واقع می باشد، ارزیابی نمود. سی. بی. ام در واقع تلاشی برای ادغام مدیریت جامعه و اهداف اکوتوریسم می‌باشد.دلیل گسترش مدیریت مبتنی بر جامعه به ویژه در کشورهای با تنوع زیستی زیاد، ایجاد صلح و آرامش و حفظ و نگهداری تنوع زیستی، قومی و محلی می باشد. مشارکت جامعه در مدیریت فعالیت‌های مربوط به حفاظت، جامعه را به سمت تعهد و باور حفاظت محلی تشویق می کند. با این حال دیدگاه مدیریتی بر جامعه یک نوش دارو نیست و بایستی به عنوان بخشی از سیاست مدیریت یکپارچه برای اکوتوریسم و توسعه مناطق ساحلی تلقی ‌گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– جاذبه­های گردشگری دهستان رودبار الموت غربی و تاثیر آن در گردشگری قزوین چیست؟

2- این منطقه چه نقاط ضعف، قوت، تهدیدات و فرصت­هایی برای توسعه گردشگری دارد؟

3- جاذبه­های گردشگری دهستان رودبار الموت چه نقشی را در توسعه روستایی دهستان دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه