مطالعه جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در گردشگری استان قزوین

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع گردشگری

باتوجه به طول مدت مسافرت، نوع تأسیساتی که به­خدمت گرفته می­گردد، فصل و چگونگی سازماندهی مسافرت، همچنین انگیزه­های گوناگون که موجب پیدایش یک جریان توریستی می­شوند، می­توان انواع مختلفی از جهانگردی را از یکدیگر تمیز داد. لیکن عواملی که برای طبقه­بندی اشکال مختلف جهانگردی مورد بهره گیری قرار می­گیرند، یکسان نیستند.

تا قبل از جنگ جهانی اول امکان تفکیک اشکال جهانگردی باتوجه به طبقات اجتماعی وجود نداشت، درحالی که امروزه بایستی عواملی را مورد بهره گیری قرارداد که این عوامل شامل زمان، مکان، انگیزه و هدف می باشد. براین اساس طبقه­بندی­های مختلفی از گردشگری ارائه شده می باشد که به چند مورد از آنها تصریح می­گردد.

رضوانی(1379: 18) در طبقه­بندی گردشگری براساس انگیزه و هدف به گردشگری درمانی، گردشگری فرهنگی و آموزش، گردشگری اجتماعی، گردشگری ورزشی، گردشگری مذهبی، گردشگری بازرگانی و تجارت و گردشگری سیاسی تصریح می­کند. در یک طبقه­بندی دیگر جهانگردی را به سه گونه تقسیم می­کند که عبارتند از:

1- جهانگرد بومی: ناظر بر افراد مقیم آن کشور می باشد که تنها در داخل همان کشور سفر می­کنند؛

2- جهانگرد درون­مرزی: افراد غیرمقیم یک کشور که تنها در همان کشور سفر می­کنند؛

3- جهانگرد برون­مرزی: افراد مقیم یک کشور که به کشور دیگر سفر می­کنند.

از تلفیق این سه شکل جهانگردی سه نوع دیگری به وجود می آید که عبارتند از :

1- جهانگرد داخلی: جهانگرد بومی + جهانگرد درون مرزی.

2- جهانگرد ملی: جهانگرد بومی+ جهانگرد برون­مرزی.

3- جهانگرد بین­المللی: جهانگرد درون مرزی + جهانگرد برون­مرزی(جامعی، 1374: 16).

گردشگران را می­توان برحسب نوع تقاضایشان به هفت مقوله تقسیم نمود، که عبارتند از:

1- کاشف: گردشگرانی که به­دنبال اکتشاف هستند و بدین لحاظ با مردم محلی در ارتباط­اند؛

2- نخبه: افراد مستقلی که به­گونه ویژه و با هدف خاصی از مناطق خارجی دیدن می­کنند؛

3- غیررسمی و غیرمتداول: افراد متمایل به گریز از شلوغی و ازدحام دارند؛

4- مسافرت گروهی ابتدایی: جریان ثابتی از مسافران که به تنهایی یا گروه­های سازمان­یافته کوچک و با بهره گیری از خدمات اشتراکی به مسافرت می­پردازند؛

5- مسافرت گروهی انبوه: تورهای مسافرتی که گردشگران را در بازدید از مناطق خارجی راهنمایی می­کنند؛

6- غیرمعمولی: بازدید از اهداف ویژه­ای نظیر خطر فیزیکی یا دوری از خطر؛

7- مسافرت از طریق قراردادها: مسافرت­های گروهی که به مناطق تفریحی که تاحدودی امکان بسیاری از تسهیلات استاندارد شده را با یکدیگر می­آمیزد و در اختیار آنان قرار می­دهد(اریسیان،1382: 56).

هریک از مقولات تأثیرات متقابلی بر جامعه و منطقه میزبان دارد و به­گونه روزافزون آثار عمیق­تری در هر یک از مقولات نامبرده احساس می­گردد. اریک کوهن یک نوع­شناسی، شناخت هنجاری را مطرح ساخت که درآن فرق و تفاوت انواع مسافرت­ها باهدفی که مسافر دارد مشخص می­گردد(حسینی و مهدیزادگان،1387). این نوع­شناسی، مسافرت­هایی را که فقط برای لذت­بردن انجام می­گیرد و یا مسافرت­هایی که طی آن­ها مسافر به دنبال تجارت شخصی و جدید می باشد در بر می­گیرد. که به تبیین زیر می باشند:

– تفریحی: یکی از معمول­ترین اشکال گردشگری می باشد که تنها به­مقصود رفع خستگی و تنش­های ناشی از کار صورت می­گیرد و سایر مسائل مانند کار و… اهمیت چندانی ندارد؛

– سرگرمی: زمانی که مسافرت به­مقصود گریز از دلتنگی و خستگی محل زندگی صورت می­گیرد؛

– نظاره: در این حالت گردشگر به­عنوان یک مسافر مدرن می باشد که در جستجوی اسناد و مدارک و اعتبار در زندگی­های دیگر جوامع می باشد. زیرا او معیارها، اسناد و مدارک و اعتبار زندگی در جامعه خود را کامل نمی­داند؛

– آزمایشی و تجربی: زمانی رخ می­دهد که مسافر شروع به آزمون نوع زندگی دیگران با نوع زندگی خود نماید؛

– موجودیت و ارزیابی خود: این نوع گردشگری، گردشگر به دنبال تجربه مسافرت به روحیه جدید دست می­یابد. این­گونه تعمیم­ها به ما کمک می­کند که به گردشگری هم از دیدگاه شخصی و هم از دیدگاه جامعه میزبان نظری بیفکنیم(رکن­الدین افتخاری  و قادری، 1383: 23).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– جاذبه­های گردشگری دهستان رودبار الموت غربی و تاثیر آن در گردشگری قزوین چیست؟

2- این منطقه چه نقاط ضعف، قوت، تهدیدات و فرصت­هایی برای توسعه گردشگری دارد؟

3- جاذبه­های گردشگری دهستان رودبار الموت چه نقشی را در توسعه روستایی دهستان دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه