عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در گردشگری استان قزوین

قسمتی از متن پایان نامه :

– گردشگری روستایی

تعریف گردشگری روستایی کار چندان آسانی نیست و توافقی درمورد آن وجود ندارد؛ زیرا اولاَ به­دلیل معیارهای مختلف مورد بهره گیری در کشورهای مختلف، تعریف نواحی روستایی با دشواری همراه می باشد و ثانیاَ همه انواع گردشگری که در نواحی روستایی صورت می­گیرد، اساساَ روستایی نیست، زیرا می­تواند ماهیت شهری داشته و تنها در نواحی روستایی واقع شده باشند، ثالثاَ اشکال مختلف گردشگری روستایی در نواحی گوناگون توسعه­یافته و از این رو یافتن مشخصات مشترک در همه کشورها دشوار می باشد، رابعاَ این که نواحی روستایی در طریقه پیچیده­ای از تغییرات در ارتباط با تأثیر بازارهای جهانی قرار دارند که ارتباطات و شرایط بازار، جهت­گیری محصولات سنتی را تغییر داده می باشد(خودشاد،1390: آنلاین).

در همین زمینه بعضی از نواحی روستایی که کاهش جمعیت را تجربه می­کنند، با جریان ورود جمعیت برای استراحت، یا توسعه کسب و کارهای غیرسنتی جدید مواجه­اند. به­دلیل حومه­نشینی فصلی، مسافرت­های روزانه طولانی و توسعه خانه­های دوم، فرق بین نواحی روستایی و شهری کم­رنگ شده می باشد. با این حال گردشگری روستایی می­تواند به­گونه ساده، به­عنوان مسافرت به نواحی روستایی تعریف گردد. اما به­گونه کلی گردشگری روستایی از دوجنبه اهمیت دارد، یکی به­عنوان یک فعالیت گسترده جهانی و دیگری از نظر تأکید بر آن در سیاست­های توسعه منطقه­ای و محلی؛ از همین رو منطقی می باشد که بپذیریم تعریف قابل قبول و عام از گردشگری روستایی وجود ندارد. علاوه براین بایستی پذیرفت که ویژگی­های متمایزی از قبیل فعالیت­ها و جایگاه­های ویژه، گردشگری روستایی را از سایر بخش­ها یا انواع گردشگری جدا می­کند(رضایی ترشیزی،1382: 33).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کمیسیون جامعه اروپایی(1986) گردشگری روستایی را این­گونه تعریف می­کند: “گردشگری روستایی تنها شامل گردشگری کشاورزی نیست، بلکه همه فعالیت­های گردشگری در مناطق روستایی را در می­گیرد(در اروپا اغلب برای توصیف گردشگری کشاورزی یا گردشگری مبتنی بر مزرعه به­کار برده می­گردد.) امروزه اتحادیه اروپا همه انواع گردشگری در نواحی غیر شهری را به عنوان گردشگری روستایی در نظر می­گیرد”.

اهمیت گردشگری روستایی به­عنوان بخشی از بازار کلی گردشگری وابسته به منابع گردشگری- تفریحی، وضع زیرساخت، دسترسی به بازار، وجود سایر انواع محصولات گردشگری در هر کشور می باشد. حتی اگر گردشگری روستایی در مقایسه با  بازار کلی گردشگری در بسیاری از کشورها جزیی باشد، اهمیت آن برای توسعه نواحی روستایی بسیار اساسی می باشد. پس اثر چندجانبه آن در نواحی روستایی که کل شیوه زندگی روستایی به­عنوان یک جاذبه اصلی درنظر گرفته می­گردد، بسیار زیاد می باشد(رضوانی و صفایی،1384: 109).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– جاذبه­های گردشگری دهستان رودبار الموت غربی و تاثیر آن در گردشگری قزوین چیست؟

2- این منطقه چه نقاط ضعف، قوت، تهدیدات و فرصت­هایی برای توسعه گردشگری دارد؟

3- جاذبه­های گردشگری دهستان رودبار الموت چه نقشی را در توسعه روستایی دهستان دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه