عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در گردشگری استان قزوین

قسمتی از متن پایان نامه :

– گردشگری فرهنگی: که مرتبط با فرهنگ، تاریخ و میراث فرهنگی و باستانی مردم روستایی می باشد؛

– گردشگری طبیعی: که اکثراَ در تعامل با جاذبه-های اکولوژیکی می­باشد؛

– گردشگری دهکده­ای: در این نوع گردشگری، گردشگران در خانوارهای دهکده زندگی نموده و در فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی روستا مشارکت می­نمایند؛

– اکوتوریسم: نوعی از گردشگری می باشد که علاوه بر تعامل با جاذبه­های طبیعی­، زندگی و هنجارهای اجتماعی مردم محلی که خود نیز در تعامل با جاذبه­های طبیعی فوق هستند، در ارتباط می­باشد؛

– آگروتوریسم یا گردشگری کشاورزی که گردشگران بدون ایجاد پیامدهای منفی بر روی اکوسیستم مناطق میزبان، یا فعالیت­های سنتی کشاورزی در تعامل هستند و یا در آن مشارکت می­کنند(مستوفی­صدر،1380: 8).

عمده کارکردهای گردشگری روستایی در جهت برآوردن دو هدف افزایش ظرفیت اقتصاد جوامع روستای برای نوآوری و توسعه منابع انسانی از طریق جلب سرمایه گذاری در این مناطق و متنوع کردن ساخت و کارکردهای اقتصادی جوامع روستایی و خروج مناطق روستایی و پیرامون از حالت انزوای اقتصادی اجتماعی فرهنگی موجود و اتصال اقتصاد مناطق روستایی کشور به اقتصاد منطقه­ای، ملی و جهانی باتوجه به فرایندهای رو به رشد جهانی شدن می باشد(شریف­زاده و مرادی­نژاد،1381: 57).در  نمودار (2-1) وضعیت گردشگری روستایی وارتباط ان با سایر بخش ها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– جاذبه­های گردشگری دهستان رودبار الموت غربی و تاثیر آن در گردشگری قزوین چیست؟

2- این منطقه چه نقاط ضعف، قوت، تهدیدات و فرصت­هایی برای توسعه گردشگری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- جاذبه­های گردشگری دهستان رودبار الموت چه نقشی را در توسعه روستایی دهستان دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه