مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

پوشش گیاهی

تأثیر پوشش گیاهی بر پایداری دامنه‌ها به دلیل وابستگی آنها با شرایط محلی،  عمق خاک،  اندازه شیب و نوع پوشش گیاهی پیچیده و متفاوت می باشد. ممکن می باشد در نقطه‌ای پوشش گیاهی پایداری دامنه را افزایش دهد و در ناحیه دیگر باعث کاهش ناپایداری دامنه گردد. تأثیر مثبت پوشش گیاهی بر پایداری دامنه‌­ها شامل اثر حفاظتی آنها در برابر باد، باران وتابش، تعریق و پایین بردن سطح ایستابی، کاهش فرسایش و نفوذپذیری خاک و افزایش مقاومت خاک به دلیل سیستم ریشه‌ای آنها می­باشد. در مورد اثرات منفی پوشش گیاهی نیز می­تواند به سنگینی درختان و افزایش وزن توده دامنه‌ای اثر ریشه درختان در تخریب خاک و ایجاد شکاف و انتقال نیروی باد و خاک تصریح نمود.

 

2-1- 6 عوامل ایجاد کننده زمین لغزش

همچنان که پیشتر گفته گردید ناپایداری دامنه‌ای هنگامی رخ می­دهد که مقدار تنش‌های مؤثر بر دامنه از مقدار مقاومت مواد دامنه‌ای بیشتر گردد. ارتباط این دو فاکتور بوسیله ضریب اطمینان یا پایداری تعیین می­گردد و به صورت نسبت نیروهای مقاومتی بر نیروهای محرک یا تنش­هاست. هنگامی که مقدار ضریب اطمینان یک باشد دامنه درحالت پایدار قراردارد و زمانی که مقدار آن به کمتر از یک کاهش یابد دامنه ناپایدار خواهدشد. پس عوامل مؤثر در وقوع لغزش و ناپایداری دامنه‌ها را می­توان به دو دسته عوامل تقسیم نمود: اول عواملی که موجب افزایش تنش برشی می­گردند و دوم عواملی که سبب کاهش مقاومت برشی می­شوند. در زیر به هر یک از عوامل مذکور تصریح می­گردد.

 

2-1- 6- 1 عوامل افزایش دهنده تنش برشی

1- برداشت و یا جابجایی تکیه‌گاه جانبی یا زیرین دامنه در اثر

– فرسایش و زیر شویی رودخانه­ها

– اقدام امواج

– جریانات جزر ومدی

– هوازدگی و انحلال

2- تند شدن شیب دامنه در اثر:

– گسل،  [1] بالا آمدگی[2] زمین ساختی و کج شدگی منطقه‌ای

– فرو نشینی

3- عوامل انسانی به صورت

– ایجاد ترانشه

– ایجاد دریاچه و مخازن آب

[1] – Faulting

[2] – up Lifing

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه