عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل کاهنده مقاومت برشی

1- هوازدگی و سایر واکنش­های شیمیایی و فیزیکی بصورت

– نرم شدن رس­های ترکدار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تخریب فیزیکی سنگهای دانه‌ای (بر اثر یخبندان،  انبساط حرارتی و. . . )

– هیدارته شدن کانی‌های رسی (کاهش چسبندگی)،  تورم و آماس

– تغییرات اساسی در خواص فیزیکی

– خشک شدن رس­ها و شیل­ها

– از بین رفتن سیمان دراثر انحلال به ویژه سیمانهای کربناته و سولفاته

2- تغییرات ساختاری در سنگ­ها و خاک‌ها شامل:

– ترک بر‌داشتن شیل و رس­های مستحکم

– تغییر ماهیت لس­ها،  ماسه و رس­های حساس


 

3- عوامل ارگانیک شامل:

– حفاری توسط حیوانات

– فشار ریشه‌های درختان

4- ساختار نامناسب هندسه شیب به علت:

– وجود ساختارهای خطی و طولی (گسل­ها،  درزها،  سطوح لایه بندی و. . . )

– جهت دامنه‌ها

5- جنگل زدایی[1]:

جنگل‌زدایی اثرات مثبت پوشش درختی درپایداری دامنه‌ها را کاهش می­دهد. این تاثیرات شامل تاثیر ریشه‌های درختان در نگهداری مواد روی دامنه از طریق پنجه زن،  کاهش رطوبت دامنه بر اثر تبخیر و تعرق،  کاهش سرعت نفوذ آب در خاک،  محافظت دامنه‌ها از تابش خورشیدی و تخریب و هوازدگی و. . . می باشد.

 

2-1-7 پایداری دامنه‌ای

سیستم دامنه‌ای، نظامی از عناصر و تأثیر و تأثر دینامیکی آنها بر یکدیگر می باشد که باعث تغییر شکل اولیه دامنه شده و در نهایت به ایجاد شرایط تعادل و پایداری میل دارد. در این بین عوامل چندی موجب بروز ناپایداری دردامنه‌ها می شوند که نیروی گرانش اصلی‌ترین آنهاست. درصورت بروز شرایط ناپایداری، مواد دامنه‌ای رو به پایین جابجا شده و لغزش و حرکت توده‌ای رخ می­دهد.

مبانی نظری پایداری دامنه‌ای بر اصول ریاضی و دانش تغییر شکل مواد و جریان‌ها (علم رئولوژی) استوار می باشد. اصول بنیادهای آن را می­توان به صورت کامل در کتب و نوشته‌های مربوط به ژئوتکنیک و مکانیک خاک پیدا نمود. در اینجا تنها تصریح مختصری به مبانی نظری پایداری دامنه‌ها و نیروهای مؤثر بر آن خواهد گردید و سپس شرایط ذاتی و بنیادین مؤثر در لغزش اظهار شده و نهایتاً مؤثر در زمین لغزش دسته‌بندی می­گردد.

مطالعه رفتار دامنه‌ای بخشی از دانش رئولوژیی (‌علم جریان و تغییر شکل مواد) می باشد که در بر گیرنده مفاهیم نیروی مکانیکی و مقاومت می­باشد. حرکت مواد بر روی شیبها به صورت عام تابع قانون حرکت مواد و اجسام بر روی سطوح شیب دار می باشد. فرآیند حرکت در طول سطوح (‌برش)[2] نامیده می­گردد. غالبا بصورت لغزیدگی می باشد که اصطکاک از آن ممانعت به اقدام می­آورد. شدت نیروهای مؤثر بر جسم یا ماده (تنش)[3] نامیده می­گردد که بصورت یک کمیت برداری بوده و مشتمل بر دو نوع تنش عمودی و تنش مماسی یا برشی می باشد. دامنه‌ها اغلب در اثر اعمال نیرو بوسیله تنش­های برشی،  در طول سطوح برشی مستقیم یا مدور ناپایدار می­شوند. مقدار مقاومت در برابر حرکت روی دامنه­ها،  ‌تابعی از پایداری دامنه­هاست و پایداری در برابر تنش­های برشی،  پایداری برشی[4] نامیده می­گردد. (, 1993Alexander)

[1] – Deforestation

[2] – shear

[3] – Stress

[4]– Shear Strength

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه