مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

وارنز نیز زمین لغزش را حرکت ثقلی رو به پایین و خارجی مواد دامنه‌ای مرکب از خاک،  سنگ و یا هر دو آنها می­داند(1984 varnez). در تعاریف دقیق‌تر بروجود یک منطقه نسبتاً مشخص با سطح برشی که مواد بر روی آن جابجا می­شوند تأکید شده می باشد. کوتز[1] (1977) در جمع‌بندی که از مطالعه بعضی از تعاریف مربوط به زمین لغزه‌ها بدست داده چند مشخصه را برای زمین لغزه‌ها معلوم داشته می باشد (نیک اندیش،  1378،  158):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- یکی از انواع حرکات توده‌ای می باشد.

2- نیروی ثقل عامل اصلی حرکت محسوب می­گردد.

3- حرکت نسبتاً سریع می باشد (‌به همین دلیل از نظر وی خزش­ها نوعی زمین لغزش محسوب نمی­گردند).

4- زمین لغزش شامل انواع لغزش،  ریزش و جریان می­باشد.

5- سطح یا محدوده حرکت شبیه یک گسل نیست.

6- حرکت به سمت پایین یا بیرون از یک سطح آزاد رخ می­دهد،  لذا فرو نشست نوعی زمین لغزش محسوب نمی­گردد.

7- مواد جا به جا شده ممکن می باشد بخشهای از کوه رفت و یا سنگ بستر را نیز در بر گیرند.

8- پدیده‌های مرتبط با یخ‌زدگی زمین معمولا جزو زمین لغزش محسوب نمی­گردد.

نیک اندیش (1378) معتقد می باشد زمین لغزش­ها دسته‌ای از حرکات توده‌ای می­باشند که جابجایی مواد سنگی یا خاکی دامنه‌ها تحت تاثیر نیروی گرانش را در بر می­گیرند و دارای سطح گسیختگی یا برشی مشخص هستند و بر اساس معیارهای ویژه‌ای خود به انواع مختلفی تقسیم می­شوند. در این تعریف نیک اندیش زمین لغزه­ها را نوعی از حرکات توده‌ای دانسته در حالی که در تعریف دیگری که به وسیله شریعت جعفری (1375) ارائه شده زمین لغزه‌ها مترادف با حرکات توده‌ای در نظر گرفته شده می باشد. وی در تعریف خود چنین آورده:

زمین لغزش عبارتست از کلیه حرکات و گسیختگی ها ی شیبی یا دامنه‌ای نسبتاً سریع که با کاهش ناگهانی ضریب اطمینان به سطح پایین‌تر از یک،  تحت تأثیر غلبه نیروهای مخرب یا مهاجم بر نیروهای مقاوم در سطوح شیب دار به وقع می پیوندد. ملاحظه می­گردد که برداشت و دیدگاه محققان مختلف به این موضوع و تعریف آنها تا اندازه‌ای متفاوت می باشد،  گروهی زمین لغزه‌ها را به عنوان نوعی ویژه و زیر رده‌ای از حرکات توده‌ای می­شناسد و دسته دیگری زمین لغزه‌ها را مترادف حرکات توده‌ای دانسته و همه حرکتهای ریزشی،  جریانی و لغزشی رو به پایین در دامنه‌ها را زمین لغزه محسوب می­دارند. در این پژوهش مراد به این زمین لغزه‌ها، مفهوم و برداشت دوم از آن می باشد و از کلیه حرکتهای توده‌ای (‌به استثناء فرو نشست،  لغزش­های زیر آبی و خزش) تحت عنوان زمین لغزش نام برده خواهد گردید زیرا این اصطلاح درادبیات مربوط به موضوع و در زبان مشترک بین محققان مربوطه،  واژه رایج تر،  شناخته شده تر و مصطلح تر می باشد.

[1] – Coates

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه