متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

چکیده ‌س

فصل اول 3

کلیات 3

1-مقدمه 4

2-اظهار مساله 4

3-اهمیت و ضرورت موضوع 6

4-اهداف پژوهش 7

الف)اهداف اصلی پژوهش 7

ب)اهداف فرعی پژوهش 7

5-سوالات اصلی مربوط به فرضیه ها 8

الف)سوالات فرعی مربوط به فرضیه ها 8

6-فرضیات 8

7-قلمرو پژوهش 9

8-قلمرو موضوعی 9

9-قلمرو مکانی 9

10-مفاهیم نظری 10

تعریف بیمه 10

موضوع بیمه: 11

نفع بیمه‌ای: 11

فرانشیز: 11

مفهوم خسارت در بیمه ‏ 12

تجزیه و تحلیل بازار: 13

انتخاب بازارهای هدف: 13

هیه ترکیب عناصر بازاریابی: 13

تلاشهای بازاریابی: 13

بازاریابی: 14

مفاهیم عملیاتی 15

11-جمع بندی فصل 16

فصل دوم 17

ادبیات پژوهش 17

مقدمه 18

گفتار اول – تعاریف و مفاهیم 18

تعریف برنامه ریزی 18

بازاریابی 19

هزینه ها 21

منافع 22

گفتاردوم- ویژگی‌های برنامه ریزی 26

انواع برنامه ریزی 26

برنامه‌ریزی راهبردی 27

برنامه ریزی استراتژیک 27

تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک 28

برنامه ریزی استراتژیک چگونه انجام می گردد؟ 29

مزایای برنامه ریزی استراتژیک 29

ویژگی‌های برنامه ریزی استراتژیک 30

برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی 31

سطوح فرآیند برنامه ریزی استراتژیک  سازمانی 32

مدل های برنامه ریزی استراتژی 33

مدل میتنزبرگ 33

مدل  BCG (گروه مشاوران بوستون) 33

مدل تدوین استراتژی GE (جنرال الکتریک) 34

مدل پروتر 36

مدل SWOT 37

مدل CMS 39

مدل برایسون 40

مدل فرآیند استراتژیک 45

مدل کارت امتیازی موزون BSC 45

علت های عدم اجرای استراتژی های تدوین شده در سازمان 45

عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک شرکت 46

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک 48

بیانیه ماموریت و بیانیه چشم انداز 51

چشم انداز: 51

ماموریت: 51

طرح کلی برنامه ریزی استراتژیک. 52

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک. 52

ابزار ها و رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک. 52

تحلیل جایگاه. 52

اهداف موضوعات و هدف. 52

گفتارسوم-انواع بازاریابی و استراتژی بازاریابی 52

– بازاریابی شبکه‌ای 52

– بازاریابی هدفمند 53

ترویج تاکتیک 53

استراتژی بازاریابی 59

گفتارچهارم-استراتژی بازاریابی خدمات بیمه 65

بازاریابی ‌ارتباطات ‌ 65

تعریف ‌اهداف ‌ارتباطی ‌ 65

بهره گیری ‌از ‌تبلیغات ‌ 66

حضور ‌نمایشگاهی ‌ 66

خرید ‌آدرس‌ها 66

دو انتخاب، پیش رو 70

فهمیدن و استاد شدن در این مهارت: 73

آیا مشتری احتمالی شما قبول دارند و اعتراف می کند که -مشکلی دارد؟ 74

دست وپا زدن و تقلا کردن در برنامه های بازاریابی خود رامتوقف کنیم! 75

چه چیزی در تمامی برنامه های “ایجاد و تولید تماس” های ماوجود دارد؟ 77

تأثیر تمامی این شرایط و اخبار بد بر اندازه توانایی ما دریافتن و جذب مشتریان احتمالی جدید و گذاشتن قرار ملاقات و بستن فروش، چگونه می باشد؟ 78

برای مشتریان احتمالی خود، کارگاه های آموزشی رایگان برگزار کنیم! 80

بهترین راه برای ایجاد تماس های جدید در کار فروشندگی بیمه برای داشتن فروشهای جدید، چیست؟ 81

برترین متدهای تولید تماس (به علاوه نکات ناگفته) 83

– متدها تبلیغاتی بیشتر در تولید تماس 93

گفتار پنجم -آمیخته بازاریابی مناسب با بهره گیری از تکنیک AHP دربیمه 111

آمیزه بازاریابی 113

آمیزه ‌موفق ‌بازاریابی ‌ 119

ایجاد ‌فرق ‌ 120

فروش ‌از ‌طریق ‌همه ‌کانال‌ها 120

نرم‌افزارها 120

‌جستجو در ‌اینترنت 120

تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی 120

زمان ایجاد اعتماد مشتری 122

قدرت درحال افزایش مشتریان 122

ترکیب عناصر بازاریابی 124

الف) محصول را می توان بدین گونه تعریف نمود: 124

ب) قیمت: 125

ج) توزیع (مکان): 126

د) ترفیع (ترویج و گسترش): 128

پست مستقیم، همیشه در نقطه هدف 130

گفتار ششم-آمیخته بازاریابی با مدل ارزیابی عملکرد سازمانها درسیستم الکترونیکی 131

سازمانهای کوچک و متوسط و تجارت الکترونیکی: 135

مدلهای ورود سازمانهای کوچک و متوسط به تجارت الکترونیکی 136

ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمانهای کوچک و متوسط در ورود به تجارت الکترونیکی: 137

2-مدل پیشنهادی 139

-تشریح اجزاء مدل پیشنهادی: 140

3- عوامل سازمانی: 142

4- سیستم های بین سازمانی: 142

تعیین اعتبار مدل پیشنهادی 144

تاثیر آمادگی الکترونیکی بر شاخصهای مالی عملکرد 144

گفتار هفتم- سابقه تحقیقات انجام شده درمورد موضوع 149

الف)پیشینه داخلی: 149

ب) پیشینه خارجی 150

جدول چهارچوب نظری 152

نتیجه گیری 154

فصل سوم 155

روش کار 155

مقدمه 156

-جامعه و نمونه آماری 156

نمونه های پژوهش 156

متغیرها و چارچوب نظری پژوهش 157

فرضیه های پژوهش 158

فرضیات 158

ابزار گردآوری اطلاعات 159

روش پژوهش 159

روایی: 159

قابلیت اعتماد پرسشنامه 160

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 160

فصل چهارم 161

تجزیه و تحلیل یافته ها 161

مقدمه 162

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین نظری و فرضیه ها: 163

رضایت مشتری 167

عملکرد و رضایت 169

الف)اطلاعات توصیفی پژوهش 169

فصل پنجم 179

بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات 179

انعطاف پذیری در نحوه پرداخت حق بیمه: 183

افزایش سرمایه اصلی بیمه عمر (سرمایه فوت): 183

تعدیل سرمایه اندوخته بیمه عمر: 184

کاهش سرمایه بیمه عمر و یا تقلیل نرخ تعدیل: 184

مزیت ویژه در پرداخت سرمایه فوت و اندوخته بیمه نامه: 184

پوشش بیمه تکمیلی ناشی از حادثه: 184

معافیت از پرداخت حق بیمه به علت از کار افتادگی: 185

بیمه بیماریهای صعب العلاج: 185

سرمایه گذاری مناسب: 185

دسترسی به اندوحته حاصل از سرمایه گذاری: 185

دریافت وام: 186

 ضمانت سودآوری: 186

اندازه مشارکت مشتری  در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین : 186

مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات: 187

بیمه مستمری و بازنشستگی: 187

پشتوانه و اعتبار مالی شرکت بیمه کارآفرین: 187

نتیجه گیری 189

پیشنهادات 192

منابع 194

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف)اهداف اصلی پژوهش

راهبرد نفوذ دربازاربالقوه مهندسی کیفیت درارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان.

ب)اهداف فرعی پژوهش

1- اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برای جلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

2- منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

3- درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان.

4- شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

5-سوالات اصلی مربوط به فرضیه ها

آیا کاربرد راهبرد نفوذ در بازار بالقوه بیمه مهندسی کیفیت موجب ارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان  می گردد؟

الف)سوالات فرعی مربوط به فرضیه ها

1-آیا اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برجلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان تاثیر گذار می باشد؟

2- آیامیان منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط هست؟

3- آیا میان درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط هست؟

4- آیا میان شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه  با فرمت ورد