متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین

قسمتی از متن پایان نامه :

توزیع درآمد[1]

در جوامع توسعه‌نیافته که تحول و تحرک اقتصادی و اجتماعی محدود می باشد توزیع نابرابر درآمد نمی‌تواند موجبات پس‌انداز را فراهم کند اگر در چنین جوامعی پس‌انداز تشکیل گردد بعید می باشد که در راه‌های تولیدی به کار گرفته گردد بلکه بصورت خرید فلزات قیمتی، املاک و زمین تجلی پیدا خواهد نمود. (ضیایی، 1387، ص36)

توزیع درآمد نابرابر در کشورهای در حال توسعه سبب می گردد خانوارها با درآمد پایین قدرت پس‌انداز نداشته و تنها در دهک‌های بالای درآمدی انتظار پس‌انداز بیشتر هست. هر چه توزیع درآمد عادلانه‌تر گردد امکان جمع‌آوری پس‌انداز بیشتر، افزایش خواهد پیدا نمود. کینز درآمد جاری را عامل اصلی تعیین‌کننده اندازه پس‌انداز می‌داند و به ارتباط مثبت و معنی‌دار بین درآمد جاری و مصرف تأکید می‌‌کند. اقتصاددانان بعد از وی از قبیل دوزنبری، مادیلیانی، فریدمن هر یک به نوعی در مطالعات تجربی خود تأثیر درآمد بر پس‌انداز را نشان دادند. (کروزت[2]، 2005، ص75)

از طرفی تکیه بر مالیات بر درآمد[3] پیش روی مالیات غیرمستقیم می‌تواند پس‌انداز را کاهش دهد پس با انتقال بار مالیاتی جامعه به خانوارهای فقیر پس‌انداز جامعه نخواهد توانست افزایش یابد. (فرجی، 1387، ص61)

2-1-2-3-2 رشد درآمد سرانه

در کشورهایی که رشد درآمد سرانه سریعتری دارند بایستی نرخ پس‌انداز کل افزایش داشته باشد. طبق مدل سیکل زندگی در شرایط رشد سریع درآمد سرانه، درآمد نیروهای مشاغل که در دوران فعالیت خود به سر می‌برند و در این سنین پس‌انداز بیشتری دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بیشتری افزایش می‌یابند و در واقع سهم نیروهای در دوران فعالیت از درآمد ملی بیشتر و با در نظر داشتن نرخ پس‌انداز زیاد آنها، بایستی پس‌انداز کل افزایش یابد. (مالکولم و همکاران[4]، 2006، ص52)

در مورد ساختار سنی جامعه هم همانطور که اظهار گردید انتظار می‌رود سنین پایین کمتر و سنین بالاتر جامعه بیشتر پس‌انداز کنند. گروه جوان‌تر تمایل به مصرف بسیار بالاتری دارند. (فاطمی نوش آبادی، 1387، ص95)

[1] Income distribution

[2] Francois Crouzet

[3] Income Tax

[4] Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

– مطالعه و شناسایی تأثیرگذاری روش­های تأمین مالی بر بهبود عملکرد در شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

1-4-2 اهداف جزئی

– تعیین تأثیر استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

– تعیین تأثیر جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تعیین تأثیر بهره گیری از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین  با فرمت ورد