سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج مشتریان[1]:

سازمان­های سرآمد به گونه فراگیر نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست می­یابند (نجمی; منوچهر; حسینی; سیروس, 1388).

نتایج کارکنان[2]:

سازمان­های متعالی به گونه فراگیر نتایج مهم مرتبط با کارکنان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست می­یابند (امیری, محمد رضا; سکاکی, سید محمد رضا, 1384).

نتایج جامعه[3]:

سازمان­های سرآمد به گونه فراگیر نتایج مهم مرتبط با جامعه را اندازه گیری کرده و به آنها دست می­یابند (نجمی; منوچهر; حسینی; سیروس, 1388).

نتایج کلیدی عملکرد[4]:

سازمان­های متعالی به گونه فرآگیر نتایج مهم مرتبط با عیار اصلی خط مشی و استراتژی را اندازه گیری کرده و به آنها دست می­یابند (امیری, محمد رضا; سکاکی, سید محمد رضا, 1384).

1-9-2- تعریف عملیاتی متغیر­ها پژوهش

معیار­های ارزیابی:

معیار­های ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمان (EFQM) عبارتست از:

 1. رهبری
 2. خطو مشی و استراتژی
 3. کارکنان
 4. شرکت­ها و منابع
 5. فرآیند­ها
 6. نتایج مشتریان
 7. نتایج کارکنان
 8. نتایج جامعه
 9. نتایج کلیدی عملکرد (نجمی; منوچهر; حسینی; سیروس, 1388).

رهبری:

معیار­های ارزیابی عملکرد بر اساس رهبری مدل تعالی سازمانی EFQM عبارتست از:

 • رهبران ماموریت، دورنما، ارزش­ها و اصول اخلاقی سازمان را به وجودآورده و خود الگوی فرهنگ سرآمدی در سازمان می­باشند.
 • رهبران شخصاً به مقصود اطمینان یافتن از ایجاد و بکارگیری سیستم مدیریت سازمان و بهبود مداوم آن، مشارکت می­نمایند.
 • رهبران با مشتریان، شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند.
 • رهبران فرهنگ سرآمدی را در کارکنان سازمان تقویت می­کنند.
 • رهبران تحولات سازمانی را شناسائی و از آن طرفداری می­نمایند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. Customer Results
 2. People Results
 3. Society Results
 4. Key Performance Results

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1- هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش: مطالعه اندازه موفقیت مدل تعالی در بهبود عناصر تشکیل دهنده­ی این مدل در شرکت بهره­برداری نفت و گاز گچساران می­باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود نتایج کلیدی عملکرد در سازمان

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود نتایج کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM برمنجر به بهبو نتایج مشتری در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بربهبود نتایج جامعه در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود فرایند­ها در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود استراتژی و خط مشی در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود شرکای تجاری و منابع در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر  بهبود رهبری در شرکت نفت وگاز گچساران

1-5-3- هدف کاربردی

هدف کابردی پژوهش خودارزیابی در شرکت نفت وگاز گچساران می­باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز  با فرمت ورد