مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل ایجاد حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

 • شیب زیاد واحدهای رسوبی و سنگی و عدم اتصال محکم بین واحدها و سنگ بسترو تغییر در شیب دامنه
 • بارندگی شدید و افزایش آب بین منفذی در رسوبات آبرفتی و. . . میباشد
 • زمین شناسی (جنس-لیتولوژی-لایه بندی-گسلها- اندازه نفوذپذیری)
 • مورفولوژی وتوپوگرافی (جهت شیب-مقدار شیب-اختلاف ارتفاع)
 • هیدرولوژی (زیربری رود-تراکم ابراهه-فشارهیدرواستاتیکی اب)
 • اقلیم وبارش (بالاآمدن اب-کاهش سیمانی شدن-افزایش وزن مواد دامنه-ایجاد شرایط یخبندان وذوب یخ-پر شدن آب رودها)
 • پوشش گیاهی (کمبود پوشش-تراکم پوشش-نوع پوشش)
 • تغییر کاربردی زمین
 • هوازدگی
 • تغییر در رسوبگذاری
 • نوسان آبهای زیر زمینی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

4- 16 پهنه بندی حرکات دامنه ای

با در نظر داشتن حرکت دامنه در منطقه و شدت حاصل شده در منطقه و تطبیق آن با نقشه های زمین شناسی،  خاک،  شیب و سطوح ارتفاعی و روی هم گذاری نقشه ها در   Arc Gis با در نظر داشتن ارزش گذاری هر کدام از داده ها و اولویت بندی آن ها پیش روی شدت آنها در منطقه با در نظر داشتن مدل IDW  و در نهایت طبقه بندی حوضه به سه سطح حرکت دامنه ای زیاد،  حرکت دامنه ای متوسط و کم از داده ها خروجی گرفته و آن را به صورت نقشه در آورده و مساحت هر یک از سطوح را نیز در نرم افزار محاسبه و در جدول زیر مشخص شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
 2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
 3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه