شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه گیری

حوضه ماسوله رودخان با وسعت 226. 30 کیلومتر مربع در شهرستان فومن واقع شده می باشد. حوضه آبخیز مورد مطالعه از نظر مختصات جغرافیایی در حد فاصل طول جغرافیایی ˝ 00  ́ 13  ˚37  تا  ˝ 30  ́  03  ˚37 شـــرقی و عـرض جـغرافـیایی ˝ 26  ́ 54  ˚48 تا ˝ 30  ́ 9  ˚49 شمالی قرار گرفته می باشد. حوضه آبخیز ماسوله در فاصله حدود60 کیلومتری شهرستان رشت مرکز استان گیلان واقع شده می باشد.

از نظر توپوگرافی ماسوله رودخان را می توان به دو بخش کوهپایه و کوهستان تقسیم نمود. منابع آب منطقه با در نظر داشتن جایگاه جغرافیایی حوضه و ویژگیهای اقلیمی و جوی،  این منطقه از نظر شبکه آبهای روان و سفره های زیرزمینی،  منطقه ای غنی می باشد. طول مسیر بلند ترین آبراهه آن برابر24. 64 کیلومتر و مجموع کل آبراهه های آن برابر 269. 52 کیلومتر می باشد. و این حوضه از ارتفاعات 3070 متری سرچشمه گرفته و از به هم پیوستن رودخانه های باسکمل چای و زنگرد  به گیلوند رود و سپس به ماسوله رودخان  در قسمت جنوب شرقی رودخانه ماسوله تشکیل شده می باشد.

بیشترین مقدار شیب حوضه ماسوله رودخان در کلاس شیب بالاتر از 40 درصد پراکنده شده می باشد که190. 77 کیلومتر مربع و 74. 4  درصد از کل مساحت حوضه را دربرمی گیرد. در حالیکه کلاس شیب 5 تا 15درصد با 0. 3کیلومترمربع و 0. 1درصد از کل مساحت حوضه کمترین مقدار را دارا می باشد. که بیشترین سطح شیب در قسمت شمال و شمال غربی حوضه قرار گرفته می باشد.

خاک منطقه  از واحد ها مختلف متشکل از سنگهای آهکی دولومیت،  شیل و ماسه سنگ می باشد. و شیب این واحد معمولا بین 50 تا 100 درصد می باشد و ارتفاع آن نیز بین 2000 تا 4000 متر از سطح در یا  می باشد با مساحت برابر45. 5 کیلومتر مربع می باشد. و واحد بعدیمتشکل از ماسه سنگ،  شیل،  توف و سنگهای آذرین دگرگونی شیب این واحد معمولا بین 25 تا 60 درصد می باشد و ارتفاع آن نیز بین 800 متر از سطح در یا  می باشد با مساحت برابر20. 92 کیلومتر مربع می باشد. و واحد آخرمتشکل از سنگهای آهکی،  شیل،  توف و سنگهای آذرین و دگرگونی با شیب 50 تا 100 درصدو ارتفاع  300 تا 2500 متر از سطح دریا می باشد با مساحت برابر159. 89کیلومتر مربع می باشد

و از نظر پوشش گیاهی شامل واحد اراضی فاقد پوشش گیاهی می باشد و بخش کوچکی از شمال حوضه را در برگرفته می باشد و مساحت این واحد برابر 0. 25 کیلومتر مربع می باشد. واحد  زراعت و دیم می باشد و  در جنوب غربی حوضه به صورت پراکنده پخش شده می باشد و مساحت این واحد برابر 9. 72کیلومتر مربع می باشد. واحد اراضی جنگلی و بیشه زار متراکم می باشد و  در بخش های مرکزی شمالی و جنوب  حوضه را در برگرفته می باشد و مساحت این واحد برابر 189. 65 کیلومتر مربع می باشد. واحد اراضی جنگلی و بیشه زار نیمه متراکم می باشد و بخش کوچکی از شمال  و جنوب حوضه را در برگرفته می باشد و مساحت این واحد برابر 11. 16 کیلومتر مربع می باشد. واحد اراضی مخلوط باغ و زراعت می باشد و بخش شمال  غربی حوضه را در برگرفته می باشد و مساحت این واحد برابر 10. 80کیلومتر مربع می باشد. واحد اراضی زراعی بدون محدودیت می باشد و بخش کوچکی از شرق حوضه را در برگرفته می باشد و مساحت این واحد برابر 1. 86 کیلومتر مربع می باشد. واحد اراضی مرتعی متراکم می باشد و بخش کوچکی از غرب حوضه را در برگرفته می باشد و مساحت این واحد برابر 2. 57 کیلومتر مربع می باشد. واحد اراضی چایکاری می باشد و بخش کوچکی از شمال  شرقی حوضه را در برگرفته می باشد و مساحت این واحد برابر 0. 29 کیلومتر مربع می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه