عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی فرضیات

5-2-1 فرضیه اول

 • بنظر می رسد عامل شیب و از بین رفتن پوشش گیاهی در حوضه آبریز ماسوله رودخان تأثیر اصلی به وجودآمدن حرکات دامنه ای می باشد.

با در نظر داشتن نتایج حاصل شده عامل شیب تاثیر زیادی در ایجاد حرکات دامنه ای مانند لغزش ها داشته می باشد در ارتفاعات با شیب های تند این حرکات دامنه ای بیشتر نظاره شده می باشد

 • به نظر میرسد عامل دستکاری بشر در حوضه آبریز ماسوله رودخان عامل به وجودآمدن حرکت دامنه ای شده می باشد.

و با در نظر داشتن نتایج حاصله از نقشه پوشش گیاهی و بازدید میدانی در مکانهایی که پوشش گیاهی دستکاری و ساخت ساز های بدون اصول علمی شده بود حرکات دامنه ای دیده شده می باشد. و همچنین عوامل  دیگری نیز در حرکات دامنه ای منطقه تاثیر داشته  و می توان از این عوامل به گسل،  تاقدیس و ناودیس  تصریح کرده  در اطراف این بریدگی ها و ریزش هایی نظاره شده می باشد.

 

5-3 پیشنهادها

 • راههایی که جهت پیشگیری و کنترل حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان
 • انجام زهکشی مناسب منطقه و تخلیه آبهای زیر زمینی در نقاطی که خاک منطقه ریز دانه می باشد.
 • ایجاد دیواره های حایل در قسمت هایی که جاده کشیده شده می باشد.
 • ایجاد گشتاور تعادلی توسط برداشت مواد اضافی روی راس زمین لغزش در مناطق خاکبرداری شده
 • ایجاد لایه ها ی نفوذ ناپذیر در سطح
 • ایجاد پایه های تقویتی
 • راههای مقابله با ریزش
 • ساختن دیوار حایل ضربه گیر در کنار جاده ها
 • ساختن خندق ضربه گیر در سایر نقاط
 • ساختن تور سیمی

 

 

 

 

 • راههای پیشگیری ازوقوع خزش
 • ساختن دیوار حایل در سایر نقاط
 • ساختن دیوار سبدی یا گابیون بندی در سایر نقاط
 • بستن انواع بانکت ها

– راههای پیشگیری از وقوع سولی فلکسیون

 • کم کردن شیب دامنه و کمک به تعادل و پایداری دامنه ها
 • جلوگیری از ایجاد بناها و ساز ه بر روی دامنه های مستعد
 • جلوگیری از ورود فاضلاب به دامنه های مستعد
 • ایجاد شبکه زهکشی در دامنه ها وتخلیه آب بین مواد دامنه ای
 • -گابیون بندی یا قفس های فلزی روی دامنه های پرشی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
 2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
 3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه