مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

رخساره دامنه مرکب

این نوع دامنه ها از ترکیب سه دامنه ی دیگر(مقعر،  محدب و ساده) تشکیل می گردد و این نوع دامنه ها در منطقه مورد مطالعه بیشتر در غرب حوضه مشاده شده می باشد دیده شده می باشد.

 

4-10 حرکات دامنه ای

دامنه، سطح شیبداری می باشد که بین یک خط الراس و یک خط القعر  قرار دارد. پس بسیاری از اشکال سطح زمین را روی دامنه ها پیدا می کنیم. بدین لحاظ دامنه را ما در عوارض سطح زمین می نامند. با این توصیف دامنه ها می توانند اشکال گوناگون داشته باشند. از ترکیب انواع دامنه های ساده (محدب،  مقعر و مستقیم) خطوط اشکال مختلف سطح زمین ایجاد می گردند. مثلاً با تغییر شیب دامنه ها، خط القعرها، خط الراس‎ها، پرتگاهها، برنزدهای سنگی، کینک (kcinK) و غیره تشکیل می شوند. (سرور، ثروتی، 1379، 50)  

حرکت و جابجایی بخشی از مواد دامنه در امتداد یک سطح گسیختگی مشخص را را حرکات دامنه ای  می‎نامیم. در حرکات دامنه ای تغییر شکل از نوع «برش ساده» می باشد. لغزش انواع مختلف داشته و در هر نوع مصالحی می‌تواند ایجاد گردد. ویژگیهای توده متحرک و شکل سطح گسیختگی معمولا به عنوان عوامل طبقه بندی حرکات دامنه ای در منطقه بکار گرفته می شوند.

به مقصود شناسایی حرکات دامنه ای در منطقه پس از انجام مطالعات مقدماتی به مقصود داشتن تصور ذهنی از چشم انداز عملیات باز دید صحرایی از چند نقطه مشرف به منطقه در ارتفاعات حوضه ماسوله و با در نظر داشتن نقشه های توپوگرافی 1. 50000 منطقه و مشخص کردن نقاط مستعد لغزش در نقشه و و تایید نقاط در منطقه و سپس در هر بخش از تک تک نقاط دارای حرکت بازدید به اقدام آمده و در صورت تایید در نقشه نهایی آورده شده می باشد.

ریزش ها

از آنجاییکه منطقه در ارتفاعات از  تیپ سنگی تشکیل شده می باشد بر همین اساس حرکت های دامنه ای تحت عنوان ریزش را ارتفاعات می توان دید. ریزش ها مرکز و شمال غربی حوضه دیده شده می باشد در ارتفاعات  ایستگاه ماسوله،   در منطقه دامداری لالندریز،  کوه داره سر و نزدیکی ییلاق انجیره دشت و بخشی از ریز ها نیز در شرق حوضه در اطراف کمادل و خالصان  تقریبا در ارتفاع 300 متری نظاره شده می باشد در جنوب حوضه نیز یک ریزش تقریبا در ارتفاع2100  در طراف امام زاده گلاب الدین محمد نظاره شده می باشد

و از ویژگی های ریزش ها منطقه محدوده آن رو ی دامنه وسیع می باشد. و در  بخشی از دامنه به صورت پله‎ای پایین افتاده و در بیشتر این  ها معمولا در اثر گسل یا بریدگی پای دامنه در اثر جاده سازی و یا عبور رودخانه و آبراهه از پای دامنه و شسته شدن پای دیواره تشدید شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه