سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

روش­های ارزیابی عملکرد

سازمانها روش­های مختلفی را برای ارزیابی کارکنان به کار می­برند. طیفی از آزمون­های استاندارد و پذیرفته شده که در سطح ملی به کار می­طریقه تا روش­هایی که برای مشاغل خاص در داخل سازمان توسعه یافته­اند هست. یک روش ارزیابی منحصر به فرد وجود دارند. آگاهی از توانایی­ها کارکنان و چگونگی انطباق این توانایی­ها با مشاغلی که بایستی بر عهده بگیرند کمک بزرگی به مدیران می­کند. هر چه بین انگیزه کارکنان و مهارت­ها و نیاز­های شغلی نزدیکی بیشتری وجود داشته باشد، انتظار بهرهوری بیشتری می­رود. به گونه کلی روش­های ارزیابی عملکرد عبارتند از:

 1. روش مقیاس با بهره گیری از الف) مقیاس­های رفتاری و ویژگی­های شخصیتی، ب) مقیاس­های مربوط به ابعاد شغل که از تبیین شغل استخراج می­گردد، ج) روش مقیاس مبتنی بر رفتار­های کلیدی.
 2. روش مدیریت بر مبنای هدف.
 3. مقیاس کارکنان با یکدیگر از طریق رتبه بندی و توزیع اجباری.
 4. چک لیست.
 5. روش توصیفی.
 6. روش وقایع حساس.

عملگرا­ها برای ارزیابی عملکرد نیازمند تنوعی از رویکرد­ها هستند. عملکرد چند بعدی می باشد و بنابر این روش­های ارزیابی مختلفی برای ساختن تصویری از عملکرد سازمان مورد نیاز می باشد. فقط از این طریق می باشد که می­توان آن چیز که را که خوب انجام شده و آن چیز که را که بد انجام شده سنجید .

2-10) فرایند ارزیابی عملکرد

هر فرآیندی مجموعه­ای از فعالیت­ها و اقداماتی با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می­باشد. در فرآیند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب گردد، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت­های ذیل ضروری می­باشند.

 1. تدوین شاخص­ها و ابعد و محور­های مربوطه و تعیین واحد سنجش آنها.
 2. تعیین وزن شاخص­­ها، بلحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه
 3. استاندارد گذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص
 4. سنجش و اندازه­گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده.
 5. استخراج و تحلیل نتایج

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1- هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش: مطالعه اندازه موفقیت مدل تعالی در بهبود عناصر تشکیل دهنده­ی این مدل در شرکت بهره­برداری نفت و گاز گچساران می­باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود نتایج کلیدی عملکرد در سازمان

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود نتایج کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM برمنجر به بهبو نتایج مشتری در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بربهبود نتایج جامعه در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود فرایند­ها در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود استراتژی و خط مشی در شرکت نفت وگاز گچساران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود شرکای تجاری و منابع در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر  بهبود رهبری در شرکت نفت وگاز گچساران

1-5-3- هدف کاربردی

هدف کابردی پژوهش خودارزیابی در شرکت نفت وگاز گچساران می­باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز  با فرمت ورد