پایان نامه

بررسی تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز قسمتی از متن پایان نامه : چکیده: سایت منبع امروزه تأثیر نظام­های ارزیابی و نظارت Read more…

By 92, ago